Større skrift: A A A

Anestesikurs for tannhelsesekretærer

Illustrasjonsbilde - SprøyteFredag 28. oktober til søndag 30. oktober vil det bli arrangert anestesikurs i regi av ThsF i Tromsø.

Det vil bli plass til 30 deltakere. Kurset vil bli lagt ut på kurskalenderen til Parat i løpet av sommeren, påmelding gjøres der. Følg med ! 


30.06.2016

Styrker varslervernet

StortingetRegjeringen foreslår bedre rutiner for varsling, utvidelse av varslingsreglene til også å gjelde innleid arbeidskraft, og bedre beskyttelse av kilder. Nye varslingsregler sendes nå på høring.

     

22.06.2016

Mønsteravtalen forhandles i september

Tariffrevisjon av Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer er utsatt til høsten.
13.06.2016